سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که در ماندنتان، احتمال اثرگذاری حتی بصورت جلوگیری از یک دروغ، افترا و سخن باطل را می دهید، می توانید به کارتان ادامه دهید.
0
10 سال 0 Answers 359 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد باز جو، مرتکب خلاف شرع نشود، متهم را مورد ضرب و شتم قرار ندهد، با نگاه تهدید، ارعاب و شهوت به وی نگاه نکند و بازجوئی، در حد پرسش و جواب ...
0
10 سال 0 Answers 419 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال حرام است و جایز نیست.
0
10 سال 0 Answers 458 views

سوال
با سلام و آرزوی توفیق؛ مراد از ولایت فقیه همان حکومت فقیه 1 است و مراد از ولایت در اینجا سماوی و ماورائی نیست، بلکه همانطور که موسس نظام ولایت فقیه در کتابش در این رابطه تصریح دارند، یک ...
0
10 سال 0 Answers 424 views

سوال
با سلام و تحیت؛ شرک از نظر کلامی، قرآنی و فقهی تعریف خاص خود را دارد و در صورت صحت داشتن مطالب مندرج در سؤال، افرادی که این جملات را از روی اجبار و اکراه بر زبان جاری کرده ...
0
10 سال 0 Answers 564 views

سوال
باسلام و تحیت؛ در پاسخ به سؤال اول باید تاکید کنم که در دوران حکومت نبوی(ص) و علوی(ع) و حکومت شش ماهۀ امام حسن مجتبی(ع) چنین رفتارهائی از سوی حکومت آن حضرات علیهم السلام نسبت به مخالفین و منتقدین ...
0
10 سال 0 Answers 349 views

سوال
با سلام و تحیت؛ شرکت در انتخابات از مصادیق عملی امر به معروف به شمار می رود؛ حال امر به معروف ممکن است گفتاری، کرداری، رفتاری و یا عملی باشد. همانطوری که فقها ذکر فرموده اند وجوب امر به معروف و ...
0
10 سال 0 Answers 389 views