سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ یقیناً گرفتن اعتراف زیر فشارهای روحی و جسمی و امثال ذلک، هیچ‌گونه وجاهت قانونی و شرعی نداشته و قابلیت استناد هم نخواهد داشت و اعتراف گیرندگان و رسانه هائی که به هر نحو تلاش ...
0
10 سال 0 Answers 372 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توضیح اینکه فرض ناصالح بودن و یا فاقد شرایط شرعی و قانونی بودن رئیس یک دولت، نامشروع بودن اصل دولت را موجب نمی شود؛ در فرض سئوال در چنین شرایطی افراد باید تلاش ...
0
10 سال 0 Answers 331 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ وظیفه دولت ارائه خدمات در ازای آبونمان و مبالغ دریافتی اولیه است و اگر بواسطه این اختلالات، ضرر و زیانی متوجه کاربران این سیستم شده، دولت مسوول بوده و باید ضرر و زیان را ...
0
10 سال 0 Answers 262 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ همانطوری که فرمودید، دليل عمدۀ لزوم تشکيل حکومت اسلامي، اجراي احکام الهي است و در صورتي که حکومتي با تکيه بر ارزشهاي ديني شکل بگيرد، موظف به رعايت احکام اسلامي و اجراي آنهاست و ...
0
10 سال 0 Answers 313 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با کمال تأسف، این نوع تنگ‌نظریها، هم در دانشگاه‌ها و هم در حوزه، بطور مکرر رخ می دهد، که هم خلاف اخلاق است و هم خلاف شرع مبین و یقیناً گناه کبیره می باشد. خدای ...
0
10 سال 0 Answers 313 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اول باید عرض شود که محروم کردن زندانیان سیاسی و یا غیر سیاسی از حق انتخاب وکیل، علاوه بر اینکه خلاف قانون است، جرم بوده و حرام است و شکنجه کردن ...
0
10 سال 0 Answers 291 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ علاوه بر قصاص، محکوم به تعزیر نیز هستند.
0
10 سال 0 Answers 262 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مطابق نصوص صریح روائی و مصرحات فقهی، استفاده از موقوف و درآمدهای آنها، باید در مسیری قرار گیرد که واقف برای آن وقف کرده است و استفاده و هزینۀ برای غیر آن، ممنوع و ...
0
10 سال 0 Answers 281 views

سوال
پاسخ: جواب سئوال اول: با سلام و تحیت؛ با توجه به مطالبی که آن فقیه محقق، به صورت علمی و مجتهدانه در بررسی مبانی فقهی ولایت فقیه فرموده اند و درواقع تئوری ولایت فقیه را مستدل و مبرهن کرده ...
0
10 سال 0 Answers 358 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ورود غیر موحد(هر کسی که باشد) به حرم امامان شیعه که همان زیر قبه مبارکه است و قبر شریف قرار دارد و نیز مساجد هر جا که باشند، حرام است؛ مگر آنکه رفتن و ورود ...
0
10 سال 0 Answers 319 views