سوال
با سلام و تحیت؛ با سپاس از نوع برخورد و واکنشی که از خود نشان داده اید و استقبال از همکاری و رساندن کمک و یاری های علمی و منطقی، در پاسخ به این درخواست چند نکته ...
0
10 سال 0 Answers 284 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با سپاس از اینکه اعتماد کرده و مطلب خویش را در میان گذاشتید؛ در پاسخ درخواست حضرت عالی مطالبی را به صورت فشرده متذکر می شوم امید است مفید واقع شود. مطلب اوّل: ...
0
10 سال 0 Answers 304 views