سوال
جواب: با سپاس از طرح چنین سئوالی، لازم می دانم نکاتی را در ارتباط با سئوال مطرح کنم، که پاسخ آن نیز، در لابلای همین توضیحات، به عرض می رسد: اول: نگاه شیعه، که برگرفته از تعالیم اسلامی است، نسبت ...
0
8 سال 0 Answers 115 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تاکنون سئوالات مکرّری در رابطه با ارتداد، آزادی انتخاب دین و عدم امکان جمع میان دین و اکراه مطرح شده است که اگر حکومتی بنام دین و با تکیه بر مفاهیم دینی تشکیل شود ...
0
8 سال 0 Answers 124 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اظهار این نوع مطالب در حال ناراحتی و عصبانیت، ارتداد آور نیست اگرچه باید کوشید از آنها پرهیز شود.
0
8 سال 0 Answers 99 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کراهت در فقه دو معنا دارد؛ گاهی کراهت به معنای کراهت اصل عمل است، یعنی اگر آن عمل مکروه ترک شود بهتر است و ثواب هم دارد؛ اما اگر کراهت به یک امر مطلوب ...
0
8 سال 0 Answers 89 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که هدف، صرفاً دیدن فیلم است و از حضور هنرپیشه محبوب بخاطر مهارت و ظرافت های هنری ای که به کار می گیرد، لذت برد و هیچ مفسده ای نداشته باشد، معلوم ...
0
8 سال 0 Answers 97 views

سوال
جواب: در صورتی که مردم و بالخصوص حاکمان، به احکام درست عمل کنند و آزادی و عدالت را بصورت کامل و نزدیک به روش امام علی(ع) در جامعه پیاده سازند، با توجه به اینکه دنیای امروز دنیایی نیست که ...
0
8 سال 0 Answers 109 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ آنچه از مجموعۀ علوم، فلسفه کلی و معارف قرآنی، روائی و فلسفه حقوق بدست می آید، این است که انسان، نوع برتر مخلوقات بر روی زمین است و از دو جنس یعنی زن ...
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ اگر کسی یقین به خدا بودن امام علی(ع) داشته باشد و خدای حقیقی را انکار کند، کافر است و در صورتی که این فرد، ابتدا مسلمان بوده ولی به این عقیده گرویده باشد، مرتد ...
0
8 سال 0 Answers 91 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ نداشتن مرجع تقلید، کفر نیست ولی انسان اگر بخواهد مطابق با احکام الهی عمل کند یا باید خودش صاحب نظر(مجتهد) باشد و یا باید از صاحب نظران استفاده کند و در پاسخ به سئوال ...
0
8 سال 0 Answers 110 views