سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ارتباط زن و مرد در محیط های اجتماعی، در صورتی که تعریف شده بوده و همراه با برخورد عقلانی و به دور از اغراض نفسانی باشد اشکالی ندارد؛ از طرفی چون خداوند متعال به بنده خود اعتماد ...
0
8 سال 0 Answers 221 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که متعارف باشد اشکالی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 207 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سلام و تحیت؛ همانگونه که پیش تر نیز توضیح داده شده است، اینگونه افراد می بایست با مراجعه به پزشک متحصص و امین و اطلاع از وضعیت خود، در صورتی که راه درمانی در شرایط موجود ...
0
8 سال 0 Answers 258 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال نمي توان پزشک را مكلف به درمان بيماران كرد اگرچه در در صورت ضرورت، درمان بيمار واجب كفايي مي شود كه بايد معالجه را صورت دهد و اجرت المثل را نيز طلب نمايد.
0
9 سال 0 Answers 288 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال تصمیم با خود زن می باشد.
0
, , 9 سال 0 Answers 282 views

سوال
با سلام و تحیت؛ این وضعیت در صدر اسلام نیز وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست؛ بنابراین افرادی که مستطیع شده و استطاعت در آنها مستقر شده است، باید به حج بروند. توجه به این نکته لازم است که اگر ...
0
, , 9 سال 0 Answers 275 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ احسان کردن از هر راهی و در هر وقتی رجحان شرعی دارد و در این جهت، تفاوتی بین اعیاد و ایام عزا وجود ندارد.
0
9 سال 0 Answers 210 views

سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ اگر از مواردی که موجب هتک یا موارد موجب اشاعه حرام باشد، جایز نیست؛ همین طور اگر از مواردی باشد که شخص موردنظر مایل به افشای آن نبوده یا اینکه ما نمی دانیم ...
0
9 سال 0 Answers 212 views

سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ برای روشن شدن مطلب لازم میدانم چند نکته را یاد آوری کنم : 1) در اسلام خانواده یک نهاد است و آن نهاد ، بصورت یک نهاد اصلی و بلکه مقدس دیده شده ...
0
9 سال 0 Answers 255 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر فرض سئوال ثابت نشده باشد، حتی داشتن سوء ظن به آن فرد جایز نبوده و در هر صورت، رسانه ای کردن و انتشار این موضوع در بین دیگران، جایز نیست و کسانی ...
0
9 سال 0 Answers 199 views