سوال
با سلام و تحیت؛ شرکت در انتخابات از مصادیق عملی امر به معروف به شمار می رود؛ حال امر به معروف ممکن است گفتاری، کرداری، رفتاری و یا عملی باشد. همانطوری که فقها ذکر فرموده اند وجوب امر به معروف ...
0
9 سال 0 Answers 239 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: مطمئناً مورد سؤال از مصادیق بیّن منکر است بلکه موجب هتک جمعیت کثیری از افراد محقون و محترم است؛ بنابراین نهی از آن با حفظ مراتب و شرایط واجب و کوتاهی در نهی ...
0
9 سال 0 Answers 262 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: دین مقدس اسلام، گناه قتل یک انسان را مساوی با قتل نوع انسان دانسته است (مَن قَتَل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض َفكأنما  قَتَل الناس جميعاً) و برای قتل عمد انسان، عقوبت ...
0
9 سال 0 Answers 242 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به لحاظ اخلاقی کار نادرستی است و به همین دلیل توصیه نمی شود.
0
9 سال 0 Answers 224 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به لحاظ اخلاقی کار نادرستی است و به همین دلیل توصیه نمی شود.
0
9 سال 0 Answers 201 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اهل ذمه به اهل کتاب اطلاق می شود و طبعاً پیروان حضرت موسی(ع) و پیروان حضرت عیسی مسیح(ع) جزء اهل کتاب هستند؛ و مجوس که منظورمان از آنان پیروان زرتشت است - اگر چه کتاب ...
0
9 سال 0 Answers 225 views

سوال
با سلام و تحیت؛ کشتار به صورت مطلق، قبیح، حرام، غیر اخلاقی، غیر انسانی و از گناهان نابخشودنی است چه متعلَّق آن مسلم باشد چه غیر مسلم چراکه انسان بماهو انسان دارای حرمت است. بنابراین چه کشندگان دارای دین ...
0
9 سال 0 Answers 219 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سوال شما شریک هستید چه پایان کار گرفته باشید و چه نگرفته باشید و چه به صورت رسمی و دقبق سهم تک تک شرکا مشخص شده باشد و یا نشده باشد تصرف همه ...
0
9 سال 0 Answers 214 views

سوال
با سلام و تحیت و نیز سپاس از دقت نظری که دارید؛ با این وجود توضیحات زیر لازم به نظر می رسد: الف) زن همانند مرد در انجام کارهای اجتماعی، عبادی، سیاسی و نیز معاملات مستقل ...
0
9 سال 0 Answers 237 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به استناد نص صریح آیاتی از قرآن کریم و اجماع علمای اسلام، زناشویی زن مؤمن و مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نبوده و حرام است و در فرض سوال، نکاح ...
0
9 سال 0 Answers 210 views