سوال
باسلام و ‌تحیت؛ ممنوعیت و محدودیت تابع قانون است.
in progress 0
2 سال 0 Answers 520 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ مطابق نصّ قرآن کریم حج برای کسانی‌ است که دارای استطاعت مالی و بدنی باشند؛ بنابراین اگرکسی مستطیع نیستحج برای او واجب نیست؛ دولت نیز مکلّف نیست زمینه استطاعت فوق را فراهم کند و بالطبع اگر اولویّت‌های ...
0
5 سال 0 Answers 367 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال در صورتی که متقاضی واجد شرایط علمی نباشد، مشروع نیست.
0
5 سال 0 Answers 371 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ حفظ حرمت امام علیه السلام بر همگان واجب است لیکن کنسرت، جشن عروسی و امثالهم در صورتی که همراه با حرام شرعی نباشد، بین شهرهای مختلف برای آن فرقی نیست.
0
6 سال 0 Answers 412 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که رفتارهای مأموران منجر به اتفاقات ناگواری شود که مثال هائی از آن در متن سؤال آمده، علاوه بر اینکه عمل گناهی انجام شده، پلیس ضامن خواهد بود.
0
6 سال 0 Answers 350 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ جرائم برای تخلفات جزء مقررات نظم اجتماعی است و طبعاً مانند خود مقوله نظم، امری ضروری است ولی اگر موردی مانند آنجه در سؤال آمده محقق شود، وظیفه نهاد مربوطه این است که آنها را جبران کند ...
0
7 سال 0 Answers 338 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر مبنای عمل بر عدالت است و ملاکِ عدالت شیوه اقتصادی امیرالمومنین(ع) با کارگزاران حکومتی است، موارد مذکور در سؤال از مصادیق اجحاف، ظلم و حیف و میل بیت المال و اموال عمومی محسوب است.
0
7 سال 0 Answers 313 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: اگرچه مورد سؤال از ملزومات زندگی شهری است ولی سازمان های مربوطه باید از عایق ها و دیوارهایی استفاده کنند که موجب آزار و اذیت همسایگان نشود. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال فرد خاطی ...
0
7 سال 0 Answers 320 views

سوال
پاسخ: با سلام تحیّت؛ سدّ معبر و نیز رهاسازی فاضلاب خانگی در معابر عمومی از مصادیق بارز تعدّی به حقوق الناس و از گناهان بزرگ است. لازم به تأکید است که هیچ امر مستحبّی (به هر اندازه هم که مؤکّد باشد) نمی‌تواند موجب ...
0
7 سال 0 Answers 377 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ آنچه که برای شیعیان و اهل تسنن لازم است، حفظ وحدت در برابر هجمه های جهانی نسبت به اسلام است؛ بنابراین آن عملی که موجب تحریک مذاهب نسبت به یکدیگر شود، قطعاً جایز نبوده و فرض سؤال ...
0
9 سال 0 Answers 353 views