سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال اگر فرد عادتاً و به صورت معمول در زمان اذان صبح و یا پیشتربواسطۀ صدای ساعت از خواب بیدار می شده و خواب نمی مانده، باید روزه بگیرد ولی در ماه مبارک رمضان برای ...
0
6 سال 0 Answers 109 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مادامی که درس به اتمام نرسیده، رفتن به دانشگاه شغل محسوب شده و نمازها کامل بوده و روزه ها را هم باید بگیرید.
0
6 سال 0 Answers 96 views

سوال
پاسخ: با سلام تحیت؛ در فرض سؤال مبنا تشخیص خود فرد است و اگر احتمال ضرر و عسر و حرج داده می شود، نباید روزه گرفت و اگر تا ماه رمضان بعدی بهبودی حاصل نشد، قضا هم ندارد اگرچه بابت هر روز ...
0
6 سال 0 Answers 102 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال اگر فرد توان روزه گرفتن در ساعات طولانی را دارد، طبیعی ست که باید روزه بگیرد، در غیر اینصورت اگر امکان سفر دارد، باید هر روز پیش از اذان ظهر از حد ترخص خارج ...
0
6 سال 0 Answers 97 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در ابتدای پاسخ لازم است به این نکته اشاره شود که در اسلام مبنای تشخیص موضوعات، به عهدۀ عرف و شخص مکلف است مگر موضوعات خاصی که شارع، خود آنها را آورده و تشخیصش نیز به عهدۀ ...
0
7 سال 0 Answers 134 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتی که بوی عطر داشته باشد و ضرورت هم نداشته باشد کراهت دارد، اگرچه روزه را باطل نمی کند.
0
7 سال 0 Answers 82 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ تکالیف الهی برکسانی واجب است که دارای بلوغ، قوه عقل(توان تشخیص حسن و قبح) و قدرت (توان انجام تکالیف) باشند. بنابراین اگر فرض سؤال از یکی از سه عنصر مذکور محروم باشد، تکلیفی ندارد.
0
7 سال 0 Answers 131 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ احتیاط واجب آن است که سیگار روزه را باطل می کند و باید تلاش شود که در صورت عدم توان ترک، زمان استعمال آن را به بعد از اذان مغرب موکول شود.
0
7 سال 0 Answers 133 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که بواسطۀ روزه گرفتن، احتمال ضرر و زیان قابل توجه داده و یا با تجویز پزشک حاذق - ولو اینکه اختلافی باشد - از گرفتن روزه منع شود، نباید روزه گرفت و اگر تا ماه ...
0
7 سال 0 Answers 92 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ با سپاس از اینکه به مسأله محققانه نگریسته اید؛ با این وجود نیاز به توضیح است که اگرچه اصول دین تقلیدی نیست ولی لزوماً تحقیق ابن سینایی و ملّاصدرایی هم مورد نیاز نیست. از طرفی فرد محقق ...
0
7 سال 0 Answers 103 views