سوال
با سلام و تحیت؛ قرآن یک سلسله گناهان را قابل بخشش نمی داند مانند شرک ولی یک سلسله گناهان را قابل بخشش می داند. اینکه در برخی آیات قرآن آمده است که خداوند همۀ گناهان را می ...
0
8 سال 0 Answers 81 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بنده اهل کتاب را پاک می دانم و معاشرت و استفاده از طعام آنان - غیر از گوشت هائی که نیاز به تزکیه دارند - را بلااشکال می دانم.
0
8 سال 0 Answers 99 views

سوال
با سلم و تحیت؛ الف) قرآن بدون تردید و به اجماع فریقین تحریف به صورت زیاده نشده است و تحریف به صورت تعبیرهای نادرست، تعدیلهای نابجا و به تعبیر قرآن تحریف از مواضعی که قرآن برای آن ...
0
8 سال 0 Answers 98 views

سوال
با سلام و تحیت؛ حفظ حرمت قرآن و تکریم آن بر همه واجب است. در فرض سوال اگر به عنوان تکریم و حفظ حرمت قرآن رعایت حجاب شود مطلوب است، ولی شرط تلاوت قرآن حجاب نیست. ...
0
8 سال 0 Answers 123 views