سوال
با سلام و تحیت؛ انسان موجودی است که از نظر معرفت بایستی از حس و به کارگیری حواس ظاهری وباطنی آغاز و با طی مراحل مختلف، به مرحله بالمستفاد برسد. اگر انسان در همان مرحله حس بماند ...
0
10 سال 0 Answers 307 views

سوال
با سلام و تحیت؛ قرآن یک سلسله گناهان را قابل بخشش نمی داند مانند شرک ولی یک سلسله گناهان را قابل بخشش می داند. اینکه در برخی آیات قرآن آمده است که خداوند همۀ گناهان را می ...
0
10 سال 0 Answers 289 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بنده اهل کتاب را پاک می دانم و معاشرت و استفاده از طعام آنان - غیر از گوشت هائی که نیاز به تزکیه دارند - را بلااشکال می دانم.
0
10 سال 0 Answers 348 views

سوال
با سلم و تحیت؛ الف) قرآن بدون تردید و به اجماع فریقین تحریف به صورت زیاده نشده است و تحریف به صورت تعبیرهای نادرست، تعدیلهای نابجا و به تعبیر قرآن تحریف از مواضعی که قرآن برای آن ...
0
10 سال 0 Answers 355 views

سوال
با سلام و تحیت؛ حفظ حرمت قرآن و تکریم آن بر همه واجب است. در فرض سوال اگر به عنوان تکریم و حفظ حرمت قرآن رعایت حجاب شود مطلوب است، ولی شرط تلاوت قرآن حجاب نیست. ...
0
10 سال 0 Answers 376 views