سوال
با سلام و تحیت؛ انسان موجودی است که از نظر معرفت بایستی از حس و به کارگیری حواس ظاهری وباطنی آغاز و با طی مراحل مختلف، به مرحله بالمستفاد برسد. اگر انسان در همان مرحله حس بماند ...
0
9 سال 0 Answers 189 views

سوال
با سلام و تحیت؛ قرآن یک سلسله گناهان را قابل بخشش نمی داند مانند شرک ولی یک سلسله گناهان را قابل بخشش می داند. اینکه در برخی آیات قرآن آمده است که خداوند همۀ گناهان را می ...
0
9 سال 0 Answers 201 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بنده اهل کتاب را پاک می دانم و معاشرت و استفاده از طعام آنان - غیر از گوشت هائی که نیاز به تزکیه دارند - را بلااشکال می دانم.
0
9 سال 0 Answers 239 views

سوال
با سلم و تحیت؛ الف) قرآن بدون تردید و به اجماع فریقین تحریف به صورت زیاده نشده است و تحریف به صورت تعبیرهای نادرست، تعدیلهای نابجا و به تعبیر قرآن تحریف از مواضعی که قرآن برای آن ...
0
9 سال 0 Answers 241 views

سوال
با سلام و تحیت؛ حفظ حرمت قرآن و تکریم آن بر همه واجب است. در فرض سوال اگر به عنوان تکریم و حفظ حرمت قرآن رعایت حجاب شود مطلوب است، ولی شرط تلاوت قرآن حجاب نیست. ...
0
9 سال 0 Answers 278 views