سوال
باسلام و تحیت؛ اگر موقع دست کشیدن در ذراع، کف و روی دست هم کشیده می شده، کفایت می کند.
0
9 سال 0 Answers 253 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ با تمام غسلهائی که دلیل معتبر ثابت شده دارد، می توان نماز خواند و نیازی به وضو در این موارد وجود ندارد چراکه یقیناً هیچ وضوئی بالاتر از غسل نیست.
0
9 سال 0 Answers 238 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تنها در صورتی غسل واجب می شود که منی از بدن خارج شود؛ بنابراین در فرض سؤال، غسل واجب نیست.
0
9 سال 0 Answers 229 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتکیه آب به بشره برسد حتی اگر اندک هم باشد، بلامانع است و در مواردی که کاشت مو در سر طوری باشد که امکان رشد و نمو داشته باشد، در حکم موی طبیعی است ...
0
9 سال 0 Answers 218 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر موی مصنوعی، قابلیت های موی طبیعی را داشته باشد و برای مثال رشد کند، در حکم موی اصلی است و در غیر اینصورت، اگر آب حتی بصورت محدود به بشره برسد، کفایت می ...
0
9 سال 0 Answers 236 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورت عدم قطع خون، تمام عضو مذکور و یا مقدار خونین را درون یک پارچه و یا کیسه پلاستیک قرار داده و از روی آن آب بریزد و یا مسح بکشد.
0
9 سال 0 Answers 201 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تکلیف برای این انسانها، جبیره است که دستور آن بصورت مفصل در رساله عملیه آمده است و اگر این کار برای خود شخص مقدور نباشد، می تواند از شخص دیگری کمک بگیرد و اگر ...
0
9 سال 0 Answers 215 views