سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر این چربی پوست به حدی است که مانع رسیدن آب می شود، باید ابتدا آن را زائل کنید در غیر اینصورت نیازی به شستن با آب و صابون نیست.
0
7 سال 0 Answers 571 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ خلل در وضو و غسل زمانی ایجاد می شود که مانع فیزیکی وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال بعید است مانع بوجود آید و می شود در زمان وضو و غسل آن ماده تقویتی را زائل کرد ...
0
7 سال 0 Answers 492 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال اشکالی در غسل ایجاد نمی کند.
0
7 سال 0 Answers 507 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که آب پیدا نشود یا آب برای بدن مضر باشد و یا وقت تنگ باشد، تیمم جایز است لیکن خجالت کشیدن و امثالهم توجیهی برای غسل نکردن نیست.
0
8 سال 0 Answers 1126 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال می تواند از سر انگشتان تا مفصل و بالعکس مسح پا بکشد؛ در هر صورت برآمدگی پا باید مسح شود و احتیاط آن است که کل روی پا تا مقداری از ساق مسح ...
0
8 سال 0 Answers 491 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در موارد سؤال حكم خط روی كاغذ جاری نيست چراكه هـيچ وقت دست به صورت مسقيم با آيات الهي تماس ندارد.
0
, , 10 سال 0 Answers 395 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر دست در موقع مسح سر به موهاي خيس شده از شستن صورت نرسد، اشكالي ندارد و الا مسح پا را دچار اشكال مي كند.
0
10 سال 0 Answers 743 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر بدن ميت خيس باشد و غسل داده نشده باشد، محل برخوردش با فروض سؤال نيازمند تطهير است.
0
, 10 سال 0 Answers 1769 views