سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که خلاف مقررات باشد، توصیه نمی شود.
0
8 سال 0 Answers 90 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر پرداخت کننده تسهیلات مؤسسه‌ای باشد که بر اساس قوانین عمل کند، اشکالی ندارد؛ اما اگر دو طرف معامله دو شخص حقیقی باشند، جایز نیست.
0
8 سال 0 Answers 112 views

سوال
با سلام وتحیت؛ آگاهی طرف معامله از هر طریقی کفایت می کند و اعلام صریح آن و در حضور طرف معامله الزامی نیست.
0
8 سال 0 Answers 119 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مزایدات اینترنتی مثل بقیۀ مزایده هاست و در صورتی که تابع مقررات تعریف شده و قانونی باشد اشکالی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سوال شما شریک هستید چه پایان کار گرفته باشید و چه نگرفته باشید و چه به صورت رسمی و دقبق سهم تک تک شرکا مشخص شده باشد و یا نشده باشد تصرف ...
0
8 سال 0 Answers 102 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سؤال رباست چراکه شرط کرده سود معین بگیرد ولی اگر اینگونه عمل شود که پول به عنوان سرمایه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و تحت قرار مضاربه با وی قراردادی بسته که با ...
0
8 سال 0 Answers 102 views