سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض اول اگر ماموریت برای شما، یک امر معمول در طول سال باشد و مثلاً هر ماه، یک و یا چند بار برای ماموریت به این سفر بروید، کار شما محسوب می شود ...
0
11 سال 0 Answers 413 views