سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که شب و روز مشخص است، تکلیف روزه نیز مشخص خواهد بود و با طلوع و غروب آفتاب، باید روزه ها را گرفت ولی در فرض عدم توان و یا ضرر برای روزه ...
0
9 سال 0 Answers 205 views

سوال
با سلام و تحیت؛ همین که این فرد در عراق ظهور کرده، دلیل بر کذب گفتارش است چراکه بر اساس روایات، یمانی از یمن ظهور خواهد کرد.
0
9 سال 0 Answers 229 views

سوال
<div style="text-align:justify; direction:rtl"> با سلام و تحیت؛ زنا تجاوز به حریم الهی است و زنای با زن شوهردار، هم تجاوز به حریم الهی است و هم تجاوز به حقوق مردم و اگر مرد همسر داشته باشد، تجاوز به حریم دو انسان ...
0
9 سال 0 Answers 237 views

سوال
<div style="text-align:justify; direction:rtl"> با سلام و تحیت؛ داستان کساء و حدیث مربوط به آن بعد از نزول آیۀ مبارکۀ تطهیر بوده و اصل مطلب را شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده اند و ورود جبرئیل(ع) درمیان اصحاب کساء، درمیان روایات منصوص است ...
0
9 سال 0 Answers 222 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال در صورتی که از روی غفلت و نسیان صورت پذیرفته باشد، اشکالی ندارد ولی از روی عمد و اختیار و بدون حائل و حاجب دست دادن با زن نامحرم جایز نیست؛ ...
0
9 سال 0 Answers 227 views

سوال
باسلام و تحیت؛ پاسخ به سؤال اول: ظروف پلاستیکی هم مانند ظروف دیگر قابل تطهیراند. پاسخ سؤال دوم: در صورتی که صدای امام را بشنود بهتر آن است که نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب آن است که ...
0
9 سال 0 Answers 250 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به استناد نص صریح آیاتی از قرآن کریم و اجماع علمای اسلام، زناشویی زن مؤمن و مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نبوده و حرام است و در فرض سوال، نکاح باطل ...
0
9 سال 0 Answers 194 views