سوال
با سلام و تحیت؛ به نظرمی رسداین حکم سیاسی بوده و مربوط به زمانی است که امکان تشرف به صورت سهل خدمت آن حضرت وجود داشته است و شامل زمان فعلی نمی شود، اگرچه حفظ حریم ...
0
10 سال 0 Answers 274 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ابی عبدالله(ع) مانند جد بزرگوارش و امامان دیگر(ع) دارای دو بعد اند؛ از یک طرف دارای بعد ملکوتی اند و از جهت دیگر دارای بعد ناسوتی و بشری. عارف کامل به کسی ...
0
10 سال 0 Answers 306 views

سوال
الجواب: مع السلام و التحیة؛ ما أفاده العلامة الأمینی(ره) حقًّ لا سَترة فیه لأنّ المصرح فی الروایاة المأثورة المتضافرة بل المتواترة أن امام(ع) غاب و یعیش مغموراً بحیث لایعرفه النّاس لا أنّه ...
0
10 سال 0 Answers 325 views

سوال
با سلام و تحیت؛ داستان کساء و حدیث مربوط به آن بعد از نزول آیۀ مبارکۀ تطهیر بوده و اصل مطلب را شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده اند و ورود جبرئیل(ع) ...
0
10 سال 0 Answers 338 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در روایات باب، کلمه غلام آمده است و آن کلمه، ظهور در غیر بالغ دارد و اشکالی که از صاحب جواهر نقل شده است وارد است و از همین رو در مسأله 3180 توضیح ...
0
10 سال 0 Answers 473 views