سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ برای روشن شدن پاسخ سوالات لازم است به چند نکته اشاره کنم: - در اسلام، منبع اصلی و اولی تشریع، قرآن کریم است و این کتاب آسمانی، به عنوان حبل متین ...
0
9 سال 0 Answers 239 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مورد حدیث نکاح منقطع است که ناکح که قابل است، اولاً قبول را قبل از ایجاب منکوحه می خواند و در صورتی که با لفظ قبلت نباشد، مانعی ندارد و ثانیاً قبول ...
0
9 سال 0 Answers 196 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ورود غیر موحد(هر کسی که باشد) به حرم امامان شیعه که همان زیر قبه مبارکه است و قبر شریف قرار دارد و نیز مساجد هر جا که باشند، حرام است؛ مگر آنکه رفتن و ...
0
9 سال 0 Answers 198 views

سوال
با سلام و تحیت؛ همانطوری که در سئوال نیز اشاره فرموده اید، موضوع قیام حضرت مهدی(عج) و ظهور منجی آسمانی، از موضوعات بسیار حساس و مهم ادیان توحیدی و بلکه از اهم مسائل بشری است و پرداختن به ...
0
9 سال 0 Answers 269 views

سوال
با سلام و تحیت؛ لازم به توضیح است که شرایط دوران حضرت امام موسی بن جعفر(ع)، سخت ترین و پرفشارترین دوران خلافت عباسیان بر اهل بیت(ع) و دوران قدرت هارون و اوج سلطه اوست و با توجه به ...
0
9 سال 0 Answers 222 views

سوال
با سلام و تحیت؛ این نوع روایات، بدلیل مخالفت با روایات زیادتر و معتبرتر و مسلمات علمی که ماه رمضان مانند ماههای دیگر است، از اعتبار ساقط بوده و حجت نیستند.
0
9 سال 0 Answers 259 views

سوال
با سلام و تحیت؛ توسلات شیعیان به ائمه معصومین علیهم السّلام، با نیت قرار دادن شریک برای خداوند نیست و آنانکه با معرفت متوسل می شوند، ائمه علیهم السّلام را واسطه و وسیله بین خود و خدای خود ...
0
9 سال 0 Answers 184 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اصل جریان حدیث کساء، در ارتباط با نزول آیه تطهیر مطرح شده و روایات مربوط به آن نیز زیاد است؛ علمای بزرگ شیعه و نیز اهل سنت، آنها را نقل کرده و زمانی که ...
0
9 سال 0 Answers 254 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بر طبق اسناد تاریخی موجود، در هنگام ضربت پزشکان مختلف جمع شدند و اثر بن عمرو را که پزشک حاذق و ماهری بود را برای معالجه امام(ع) برگزیدند. ...
0
9 سال 0 Answers 871 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مطابق ادله فراوان که در منابع کلامی و تفسیری و حدیثی، در زمان حیات ظاهری رسول خدا(ص)مردم وظیفه دارند به سراغ او بروند و درباره حقانیت و صدق رفتار و کردار او تحقیق به ...
0
9 سال 0 Answers 197 views