سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ با توجه به حدیث معتبر مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمَّ بِاُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا لِلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (اصول کافی، ج۲، ص۱۶۴)، مطمئنا یکی از بهترین مصارف وجوهات شرعی اعم از ...
0
1 سال 0 Answers 9 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال مغازه که سرمایه محسوب می شود و به نظر می رسد درآمد آن هم چون اضافه بر مؤونه نیست خمس ندارد.
0
2 سال 0 Answers 8 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ محاسبه مربوط به زکات و خمس است و صدقات را شامل نمی شود و کنار گذاشتن مبلغ قبل از محاسبه، خمس و زکات به حساب نمی آید چراکه ممکن است بعد از محاسبه، مشخص شود که فرد ...
0
3 سال 0 Answers 8 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ به فرض سؤال خمس تعلق نمی گیرد.
0
4 سال 0 Answers 8 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر راهی برای خانه دار شدن غیر از همین پس انداز وجود ندارد، به دلیل مؤونه بودن منزل مسکونی، وجوه پس انداز شده مشمول خمس نخواهند بود.
0
4 سال 0 Answers 7 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال می توانید ماهانه مبالغی را پرداخت کرده و در آخر سال از خمس مالتان کسر نمائید؛ اما در مورد هدیه اگر بیش از حد نیاز باشد، باید خمس آن پرداخت شود.
0
6 سال 0 Answers 8 views

سوال
باسلام و تحیت؛ خُمس که در لغت به معنای یک پنجم است، در اصطلاح فقهی به معنای یک پنجم درآمد مازاد بر مؤونه معنا شده است و مبنای تشریع آن، آیۀ 41 از سورۀ مبارکه انفال بوده و به همین جهت ...
0
6 سال 0 Answers 7 views