سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال فوری بودن پرداخت خمس قبل از رسیدن سال خمسی واجب نیست و شخص می‌تواند تا سال صبر کرده و در همان زمان محاسبه سالانه خود را انجام دهد.
0
3 سال 0 Answers 347 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ بنابر فرض سؤال پرداخت خمس واجب نیست.
0
3 سال 0 Answers 403 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال در صورتی که بیش از مؤونه (مخارجی که در زندگی هزینه می گردد) نباشد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.
in progress 0
3 سال 0 Answers 426 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ با توجه به حدیث معتبر مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمَّ بِاُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا لِلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (اصول کافی، ج۲، ص۱۶۴)، مطمئنا یکی از بهترین مصارف وجوهات شرعی اعم از ...
0
5 سال 0 Answers 501 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال مغازه که سرمایه محسوب می شود و به نظر می رسد درآمد آن هم چون اضافه بر مؤونه نیست خمس ندارد.
0
5 سال 0 Answers 435 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ محاسبه مربوط به زکات و خمس است و صدقات را شامل نمی شود و کنار گذاشتن مبلغ قبل از محاسبه، خمس و زکات به حساب نمی آید چراکه ممکن است بعد از محاسبه، مشخص شود که فرد ...
0
7 سال 0 Answers 587 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ به فرض سؤال خمس تعلق نمی گیرد.
0
7 سال 0 Answers 426 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر راهی برای خانه دار شدن غیر از همین پس انداز وجود ندارد، به دلیل مؤونه بودن منزل مسکونی، وجوه پس انداز شده مشمول خمس نخواهند بود.
0
8 سال 0 Answers 437 views