سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ رعایت کردن پوشش شرعی برای زن مسلمان واجب است و مورد تصریح آیات قرآن و روایات اسلامی است؛ لیکن در موارد ضرورت که تشخیص آن بر عهده مکلف بوده و شأن فقیه ورود در آن مصادیق نیست، ...
0
8 سال 0 Answers 765 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ رعایت کردن پوشش شرعی برای زن مسلمان واجب است و مورد تصریح آیات قرآن و روایات اسلامی است؛ لیکن در موارد ضرورت که تشخیص آن بر عهده مکلف بوده و شأن فقیه ورود در آن مصادیق نیست، ...
0
8 سال 0 Answers 904 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مطابق آیه 30 سوره نور آنچه که برای زنها پوشاندن آن لازم است وجه، دستها -ظاهراَ و باطناَ- و قدمین را شامل نمی شود؛ بنابراین برقع امری لازم و حتّی مستحب نیست اگرچه در برخی مناطق ...
0
9 سال 0 Answers 724 views

سوال
  پاسخ: با سلام و تحیت؛ به اعتقاد اینجانب، مطرح کردن جداسازی جنسیتی در دانشگاهها و دیگر مراکز علمی، تکیه بر موضوعاتی خاص، جزئی و غفلت از یک سری مسائل اساسی و محوری است. همگان می دانند بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب ...
0
10 سال 0 Answers 479 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ لزوم پوشش برای زنان و مردان، یک اصل قرآنی ست اگرچه مقدار آن بین زن و مرد متفاوت است؛ با این وجود در شرع مقدس به شکل خاصی از پوشش اشاره نشده اگرچه بالطبع پوشیدن چادربرای زنان، ...
0
10 سال 0 Answers 898 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد احتمال دهد بواسطه امر به معروف وی، همسرش دچار تغییر می شود ولی خدای نکرده این دستور الهی را ترک کند و این عدم امر به معروف، در شرایط پیش آمده برای ...
0
11 سال 0 Answers 710 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صوتیکه مرد احتمال دهد بواسطه امر به معروف وی، همسرش دچار تغییر می شود ولی خدای نکرده این دستور الهی را ترک کند و این عدم امر به معروف، در ...
0
11 سال 0 Answers 634 views

سوال
پاسخ:با سلام و تحیت؛ اگر ظاهر کننده عکس، صاحب آن را نشناسد و در اثر این ظاهر کردن هم به گناه نیافتاده و موجب ترویج عمل نا مشروع نیز نگردد، جایز بوده و بلا مانع ...
0
11 سال 0 Answers 600 views