سوال
با سلام و تحیـت؛ هیچ عملی بالاتر از ارشاد، هدایت و تعلیم انسانهای ناوارد و ناآگاه به معارف الهی و دینی نیست. در روایات آمده که رسول خدا(ص)، امام علی(ع) را خطاب قرار داده و فرمودند: ای علی، اگر بواسطه ...
0
11 سال 0 Answers 505 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اخلاص یک امر قلبی است و معنای آن تنها انجام دادن عمل برای خداست؛ طبعاً خلوص به این معنا در یک درجۀ استاندارد نیست و انسان ها با توجه به درجۀ معرفتشان به خدا و ...
0
11 سال 0 Answers 398 views