سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ استخاره طلب خیر از خداست و جائی که با مشورت می توان خیر را تشخیص داد، نیازی به استخاره نیست چراکه استخاره در جائی است که راه مشورت تا حدودی بسته باشد و در ...
0
10 سال 0 Answers 499 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در کتاب وسائل الشیعه، جلد ششم و باب 38 از ابواب قرائة القرآن روایتی داریم از امام صادق (ع) که دلالت بر جواز و بلکه استحباب استخاره با قرآن دارد. البته برای رسیدن به ...
0
10 سال 0 Answers 504 views