سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در نکاح دائم، ارکان عقد، زوج و زوجه هستند ومهر در تعبیر قرآن، نحله (کادو و پیشکش) محسوب شده که از ناحیه زوج به زوجه تقدیم می گردد؛ طبعاً زوج چیزی که در توان دارد را باید به ...
0
7 سال 0 Answers 139 views

سوال
پاسخ: با سلام وتحیت؛ در فرض سؤال با مراجعه به حاکم شرع جامع الشرایط و اجازه ایشان به مدت یک سال برای مراجعه به پزشک و معالجه و درمان مهلت داده می شود و چنانچه در این مدت مشکل برطرف نشد، زن ...
0
8 سال 0 Answers 107 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ تدليس همان پنهان كاري ست و طبعاً در جايي كه وصفي را ذكر كنند و يا اينكه عقد را روي شرط واقع كنند و يا اينكه طرفين عقد روي چيزي توافق كنند و عقد را با توجه ...
0
8 سال 0 Answers 102 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مهريه اگر غير از سكه طلا هم باشد اشكالي ندارد و اتفاقاً در اسلام به مهريه هاي كمتر توصيه و نشانه سعادت خانواده معرفي شده است.
0
8 سال 0 Answers 92 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال با عنايت به اشتراط ضمن عقد، زن مي تواند از طريق دادگاه صالح درخواست طلاق نمايد.
0
8 سال 0 Answers 91 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که شوهر نفقه نپردازد، زن می تواند از طریق درخواست نفقه، به دادگاه رجوع کرده و در صورت استنکاف تقاضای طلاق نماید و نیز اگر زندگی با شوهر به حدی از "عسر و حرج" منتهی ...
0
8 سال 0 Answers 100 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ چنين ازدواجي از نظر شرعي اشكالي ندارد و منع عموي دختر، مانع صحت عقد نيست.
0
8 سال 0 Answers 146 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال علي الظاهر ازدواج با فرد دوم حرمت ندارد اگرچه توصيه نمي شود.
0
8 سال 0 Answers 145 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ اجازه پدر در اصل عقد، شرط صحت عقد نيست اگرچه اخلاقاً براي تقويت بنيان خانواده، امري لازم به نظر می رسد. بنابراين در فرض سؤال، اراده پدر موجب بطلان و محدوديت در عقد نيست.
0
8 سال 0 Answers 103 views