سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ اگر چه سؤال مطرح شده فروض مختلفی دارد و هر کدام طبعآ پاسخ خود را می طلبد امّا اجمالآ لازم به توضیح است که فرض سؤال اگر صرفآ مال مشترک باشد،به صورت مساوی بین دو برادر از ...
0
8 سال 0 Answers 243 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال نیازمند اثبات است و اگر دختر بتواند به بقیه ورثه این ادعا را ثابت کند، می تواند از سهم الإرث بیشتری بهره مند گردد اگرچه تصالح با دیگران توصیه می شود.
0
8 سال 0 Answers 262 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به داشتن فروع مختلف مساله مذکور لطفا به مساله های شماره 3367 .3368.3370 در توضیح المسایل مراجعه بفرمایید
0
9 سال 0 Answers 243 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال برادر مذکور مقیم خارج از کشور، مالک قطعی دو دانگ از زمین است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال، هیچ کدام از دو سند معتبر نیست و اقرار یکی از دو ...
0
9 سال 0 Answers 202 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ ماترك متعلق به ديون متوفي است و ورثه تا زمان پرداخت كامل ديون، حقي بر آن ندارند.
0
9 سال 0 Answers 240 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ ملاك در اعتبار وصيت نامه، اطمينان به اصل وصيت نامه است چه به ثبت رسيده شده باشد يا نشده باشد اما لازم به توضيح است كه اولاً وصيت فرد از دنيا رفته، فقط در ثلث مالش نافذ ...
0
9 سال 0 Answers 220 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال، املاک مذکور متعلق به افرادی ست که با صلح این املاک به آنها واگذار شده است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال حکم محکمه صحیح نبوده و بقیۀ ورثه در صورت ...
0
, 9 سال 0 Answers 228 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛در صورتیکه پدربزرگ وارث دیگری اعم از دختر یا پسر نداشته باشد و تنها همین نوه اش به عنوان وارث در این طبقه وجود داشته باشد، تمام ارث او به این نوه می رسد ...
0
9 سال 0 Answers 199 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتی که وارثی برای پدر در رتبه جلوتر از نوه نباشد، نوه ارث می برد و بنابراین اگر میت، پدر و مادر وفرزند پسر یا دختر دیگری دارد، با بودن ...
0
9 سال 0 Answers 234 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت ؛ در صورتی که وارث دیگر مسلمان نزدیکتر از وی نباشد، از باب "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه"، پسر مسلمان برادر، ارث می برد و این مورد از موارد طبقات مستثنی است؛ ...
0
9 سال 0 Answers 207 views