سوال ۱: با توجه به اینکه مشهور فقها قید «سلاح» را در تحقق جرم محاربه شرط می‌دانند، آیا می‌توان اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر را که قادر به وارد آوردن جنایت بر نفس، عضو یا منفعت است، «سلاح» در نظر گرفت؟ سوال ۲: آیا می‌توان شخصی را که با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب جنایت بر فردی می‌شود و باعث ایجاد ناامنی در محیط می‌گردد، «محارب» دانست؟

سوال

باسلام و تحیت؛

فرض سؤال از مصادیق محاربه است و حکم آن در رساله عملیه آمده است.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 253 views 0

Leave an answer