سوال: با سلام و احترام، آیا برای تحقق فسخ بیع (به علت وجود غبن فاحش) ضرورت دارد که اعلام اراده ( اعلام فسخ ) در یک جلسه با حضور طرف معامله صورت بگیرد ،یا آگاه شدن طرف معامله از اعلام فسخ به هر طریقی برای تحقق فسخ کفایت میکند؟

سوال

با سلام وتحیت؛
آگاهی طرف معامله از هر طریقی کفایت می کند و اعلام صریح آن و در حضور طرف معامله الزامی نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 364 views 0