سوال اول : با توجه به حدیث نبوی که هرکه دروغ بگوید و خلف وعده کند و خیانت در امانت ولو اینکه بسیار نماز بخواند و روزه بگیرد منافق است.اگر هر سه نشانه ی فوق در کسی مصداق یابد که هر سه تا را نسبت به اینجانب انجام داده باشد و بعد از سکوت و صبر و تذکر بسیار باز هم متنبّه نگردد و بر اعمال خود پافشاری کند آیا مجاز به بردن آبروی شخص مذکور هستیم تا شاید متنبّه گردد؟.آیا ادامه ی رابطه با چنین شخصی جایز است؟ سوال دوم : آیا می توان بعد از انجام تمام مراحل و شرایط امر به معروف و نهی از منکر آبروی ظالم و دروغگو را برد؟

سوال

با سلام و تحیت؛
۱-باید از راه امر به معروف و نهی از منکر و با رعایت شرایط آن وارد شد؛ اگرچه از طریق قطع رابطه با وی سعی در نهی از منکر شود، اما نباید به آبروی وی آسیب زد.
۲-اگر کسی متجاهر به ظلم و یا فسق باشد و علناً مرتکب چنین اعمالی شود، رعایت آبروی او لازم نیست. اما اگر فرد متجاهر نباشد، آسیب زدن به آبروی او جایز نیست، مگر آنکه خود مظلوم در جایی که احتمال اثر گذاشتن می دهد، شرح مظلومیت خود را بدهد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 423 views 0