سوال: آیا سعی و طواف در عمره مفرده از طبقات دوم و سوم مسجدالحرام صحیح است؟ آیا بین طواف واجب و طواف مستحبی تفاوتی است یا خیر؟

سوال

با سلام و تحیت؛ سعی در طبقه همکف و وسط بلا اشکال است ولی طواف فقط در طبقه همکف جایز است. بین طواف مستحبی و واجب تفاوتی وجود ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 136 views 0