سوال؛ بیست و پنج سال پیش با مشارکت شش نفریک زمین برای ساخت آپارتمان خریدیم و بعلت داشتن شغل در شهری دیگروکالتی به یکی از شرکا که مجری ساخت گمارده شده بود برای انجام امور دادم. برای تامین هزینه ساخت بخشی از این زمین تفکیک و فروخته شد اما در حالیکه بنده و مجری ساخت هر دو سهم مساوی در زمین جدید داشتیم (و تا آخر پروژه نیز هر دو سرمایه گذاری مساوی کردیم) ایشان با این وکالت سهم بنده را نصف سهم خودش تنظیم کرد. اما در جواب اعتراض من توجیه میکردند که این کار برای جور شدن سهم بندی بود و بعد از ساخت آپارتمان واحد حقیقی شما در اختیارتان قرار خواهد گرفت که با دریافت سند تفکیکی آپارتمان، اعتباری برای سند زمین باقی نخواهد ماند. از بیست سال پیش نیز آن آپارتمان مساوی سهم حقیقی در اختیار بنده قرار گرفت اما با فوت مجری ساخت و شریکی دیگر و فروش وکالتی سهمشان توسط ورثه هیچوقت پایان کار اخذ نشد و تفکیک و تقسیمی صورت نگرفت. الان با وجود گذشت بیش از بیست سال از اتمام ساختمان وخرید و فروش بقیه واحد ها بطور وکالتی هنوز تقسیم و تفکیکی صورت نگرفته و هنوز سهم سند زمین بنده به مانند اولیه باقیمانده و این وضعیت حالت عادی به خود گرفته که با توجه عدم دریافت پایان کار امکان درخواست تقاضای تقسیم به حاکم شرع نیز نیست .آیا تصرفات بنده طبق آنچه نوشته ام در واحد آپارتمانی خودم شرعی و صحیح است ؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در فرض سوال شما شریک هستید چه پایان کار گرفته باشید و چه نگرفته باشید و چه به صورت رسمی و دقبق سهم تک تک شرکا مشخص شده باشد و یا نشده باشد تصرف همه شرکا بلا مانع است و پایان کار دخالتی در مالکیت شما ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 204 views 0