سلام علیکم پس از خواندن مسائل بقا بر میت آیت اله آقای بیات زنجانی، همچنان مسئله مجاز بودن به بقا بر میت برای بنده روشن نگردیده است.خواهشمند بفرمائید آیا بقا بر میت در مسائل گذشته تقلیدی، پس از بررسی های اعلمیت مراجع تقلید، مجاز می باشد؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت ؛ در فرض سؤال عدول از مجتهد در صورتی جایز است که فرد بداند مجتهد دیگر اعلم است یا احتمال اعلمیّت بدهد.in progress 0
adminfaq 4 سال 0 Answers 808 views 0

Leave an answer