سئوال: یا غیبت کردن مسئول اداره و یا کارمندی که خلافی مرتکب شده،جایز است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه اینگونه غیبت کردن، نهی از منکر باشد و در نزد افرادی صورت گیرد که احتمال اثر گذاری داده شود و از طرفی قصد اهانت و تخریب نیز وجود نداشته باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 370 views 0