سئوال: یادگیری اورگ برای سرگرمی چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر صرفاً برای سرگرمی بوده و موجب وقوع در گناه و حرام نباشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 246 views 0