سئوال: گوش دادن موسیقی سنتی که بعضا” از صدا و سیما هم پخش می شوند، چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مشتمل بر مطالب دروغ و باطل نبوده و متناسب با مجالس لهو و لعب نباشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 300 views 0