سئوال: گوش دادن به موسیقی چه حکمی دارد؟ نواختن ساز (ایرانی) از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در مواردی که موسیقی حالت تهییج، ترقص و حزن بیش از حد نداشته باشد و آهنگ و محتوای آن دروغ و باطل نبوده و ترویج ظالم و فاسق نباشد و از طرفی متناسب با مجالس لهو و لعب هم نباشد، گوش دادن و نواختن آن مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 269 views 0