سئوال: گروهی از مردان و زنان از سالهای اولیه تولد با وجود دارا بودن اندام تناسلی طبیعی، احساسات جنس مخالف را داشته و از نظر فکری، خود را به آن گروه متعلق می‌دانند. مثلاً زنان با وجود آن که از نظر فیزیکی آلت تناسلی زنانه دارند، ولی رفتار مردانه دارند و نمی‌توانند نقش زنانه‌ای را که از یک زن انتظار می‌رود ایفا کنند. در بعضی از کشورهای جهان برای این گروه، جراحی جهت تغییر جنسیت انجام می‌شود. سوال این است که از نظر شما آیا انجام جراحی برای درمان این وضعیت از نظر شرعی مجاز می‌باشد؟ دکتر مهرداد افتخار روانپزشک – دانشیار دانشگاه

سوال

با سلام و تحیت؛ فرض مذکور اگر موجب ضرر و زیان قابل توجه نباشد، بلااشکال است با توجه به اینکه بعد از عمل جراحی، آثار و احکام جنسیت جدید نیز، مترتب خواهد بود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 246 views 0