سئوال: چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین در سقط به وسیله دارو نقش دارند، دیه سقط بر عهده کیست؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سئوال، تمام افرادی که در این امر مشارکت دارند مرتکب حرام شده اند و اگر همه آنها به یک اندازه و بطور مشترک در این امر دخالت داشته باشند، همگی ضامن دیه می باشند، ولی اگر شخصی از آنان بیش از دیگران در این موضوع دخیل باشد، وی ضامن خواهد بود؛ البته این امر در صورتی است که سقط، حالت اضطرار نداشته و پزشک حاذق کارشناس به آن دستور نداده باشد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 111 views 0