سئوال: همسر من اصرار دارند که بنده تار زدن را بیاموزم و برایشان تار بزنم؛ از نظر شما آموزش تار تا حدی که اصرار ایشان فروکش کند چه حکمی دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ اگر صرفاً برای یادگیری جهت رضایت همسر باشد و استفاده حرام از آن نگردد، حرمتش معلوم نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 335 views 0