سئوال: همسر من اصرار دارند که بنده تار زدن را بیاموزم و برایشان تار بزنم از نظر مراجع آموزش تار تا حدی که اصرار ایشان فروکش کند چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر این یادگیری، جهت رضایت همسر باشد و استفاده حرام از آن نگردد، حرمتش معلوم نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 577 views 0