سئوال: نوعى ماء الشعیر وجود دارد که از کشور روسیه وارد شده و بر روى آن نوشته نیم درصد الکل دارد، آیا آشامیدن آن نظر به اینکه مقدار الکل آن بسیار کم می باشد جایز است یا خیر؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ درصورتی که الکل موجود در نوشیدنی، مست کننده باشد، بطور مطلق حرام است، چه کم باشد چه زیاد و درصد آنهم فرقی نمی کند و اگر معلوم نباشد که مست کننده است، محکوم به طهارت بوده و خوردن آن حلال است؛ در واقع حکم الکل، به مست کننده بودن و یا مست کننده نبودن آن است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 493 views 0