سئوال: نواختن سه تار چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: باسلام وتحیت؛ اگر طوری نواخته شود که انسان را از حالت طبیعی خارج کند، ایرادی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 162 views 0