سئوال: نواختن , استماع , خرید و فروش ابزار موسیقی در مورد آهنگ غیر غنا چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ خرید و فروش ابزار موسیقی اگر از ابزارهای مخصوص برای غنا نباشد، ایرادی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 277 views 0