سئوال: نظر شما در مورد ورزش بوکس با توجه به خطراتی که دارد چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ هر ورزش و عملی که موجب خطر، ضرر و زیان قابل توجه باشد، جایز نیست.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 19 views 0