سئوال: نظر شما در مورد ورزش بوکس با توجه به خطراتی که دارد چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ هر ورزش و عملی که موجب خطر، ضرر و زیان قابل توجه باشد، جایز نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 251 views 0