سئوال: نظر حضرتعالی در مورد سند حدیث کساء چیست؟

سوال

با سلام و تحیت؛ اصل جریان حدیث کساء، در ارتباط با نزول آیه تطهیر مطرح شده و روایات مربوط به آن نیز زیاد است؛ علمای بزرگ شیعه و نیز اهل سنت، آنها را نقل کرده و زمانی که این آیه بر قلب پیامبر(ص) نازل شد، رسول خدا همراه با علی و فاطمه و حسن و حسین(علیهم السلام) زیر کسائی قرار داشتند و پیامبر فرمود: خدایا، اینان اهل بیت(ع) من هستند؛ آنان را از آلودگی و گناه مصون دار.
حتی ام سلمه نیز خواست وارد شود، پیامبر(ص) فرمود: شما جزء اینان نیستید، اگرچه در مسیر خیر قرار دارید.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 279 views 0