سئوال: می خواستم بدانم که پزشک معالج امام علی(ع) بعد از ضربت کی بوده و اهل کجا هست؟

سوال

با سلام و تحیت؛ بر طبق اسناد تاریخی موجود، در هنگام ضربت پزشکان مختلف جمع شدند و اثر بن عمرو را که پزشک حاذق و ماهری بود را برای معالجه امام(ع) برگزیدند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 933 views 0