سئوال: من بیشتر از ۱۰ روز میخواهم در سفر باشم و قبل از سفر قصد ۱۰ روز کردم حالا چه باید بکنم؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ در رابطه با نماز و روزه، ملاک قصد اقامت در یک جا می باشد. اگر قصد اقامت در یک جا برای مدت ۱۰ روز و یا بیشتر کردید، باید نمازتان را کامل بخوانید و روزه هم بگیرید؛ در غیر این صورت نمازتان شکسته است و روزه بر شما واجب نیست. مگر آنکه مدت یک ماه به همین صورت در جایی بمانید که بعد از آن باید نمازتان را کامل بخوانید و روزه بگیرید.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 186 views 0