سئوال: من به همراه دختر عمه ام، از یک زن -مثلاً عمه ام- شیر کامل خورده ایم؛ آیا من می توانم با دختر عمه ام ازدواج کنم؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال شما خواهر و برادر شیری(رضاعی) هستید و نمی توانید با یکدیگر ازدواج کنید.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 680 views 0