سئوال: من از سال ۸۱ محل کارم بیش از۱۰۰ کیلومتر فاصله داشت و بنظرم حکم دائم السفر را دارم و نمازم را کامل می خوانم حالا سوال؟ ۱- اگر در حین کار ماموریت خارج از استان بروم نماز و روزهام چگونه است؟ ۲- اگر سفر تفریحی و شخصی بروم باز نمازم و روزه ام کامل است؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض اول اگر ماموریت برای شما، یک امر معمول در طول سال باشد و مثلاً هر ماه، یک و یا چند بار برای ماموریت به این سفر بروید، کار شما محسوب می شود و نتیجتاً نماز شما کامل بوده و نیز باید روزه هایتان را بگیرید.
در فرض سئوال دوم هم، نمی توان روزه گرفت و نیز باید نمازها را شکسته خواند.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 232 views 0