سئوال: مستدعی است نظر شرع انور اسلام که داعیه دار حفظ حرمت و حقوق انسانهاست را در مورد مسئله زیر اعلام فرمایید: همچنان که مستحضرید بسیاری از سایتها و وبلاگهایی که فیلتر می شوند، خود را مقید به فعالیت در چار چوب احکام نورانی اسلام و مقررات نظام جمهوری اسلامی دانسته و می کوشند طبق فریضه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شرعی و قانونی خویش را اجرا و نسبت به تنویر افکار و اطلاع رسانی و آگاهی اذهان اقدام نمایند. آیا مسدود نمودن (فیلترینگ) و ممانعت و محدود کردن فعالیت های قانونمند چنین سایتهایی که طبق وظیفه شرعی و قانونی به نقد برنامه ها و بررسی افکار می پردازد شرعاً جایز است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال حرام است و جایز نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 492 views 0