سئوال: مرد متأهلی با دختری باکره ، یا با زنی باوه آمیزش نموده، استمجازات این مرد چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر ارتباط مشروع نباشد و مرد متاهل همسرش پیشش نبوده و یا در صورت حضور همسر، استمتاعاتش برآورده نشده باشد زنای او محصنه محسوب نشده و مجازاتش یکصد تازیانه می باشد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 467 views 0