سئوال: متاسفانه اینجانب بیش از دو سال می باشد که بعلت فرار همسرم از منزل و ربودن پسرم توسط ایشان موفق به دیدار فرزندم نگردیده ام. از طرفی تمامی اقدامات قانونی اینجانب جهت اطلاع از وضعیت فرزند خردسالم تا به امروز بعلت عدم همکاری خانواده همسرم میسر نگردیده است. طی این مدت اینجانب بر اساس شرع و قانون،نفقه مقرر جهت فرزندم را بصورت ماهانه پرداخت نموده اما بعلت عدم دیدار فرزندم(حتی برای یک دقیقه)و بی اطلاعی کامل از وضعیت و سرنوشتش و همچنین ناکارآمدی دادگاه خانواده بجهت مهیا نمودن این دیدار، آیا ادامه پرداخت نفقه جهت فرزندم بدین ترتیب جایز می باشد و یا خیر؟ این در حالیست که بر اساس حکم دادگاه، همسرم بعلت فرار از منزل و عدم تمکین، ناشزه اعلام گردیده و حکم بر عدم استحقاق نفقه جهت ایشان صادر گردیده است. با تشکر

سوال

با سلام و تحیت؛ در هر صورت نفقه آن فرزند بر عهده ی شما است. کوتاهی و قصور و یا تقصیر دادگاه خانواده و عدم همکاری مادر فرزند موجب سقوط تکلیف پرداخت نفقه واجب نمی شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 332 views 0