سئوال: فردی از بانک وام خودرو دریافت می کند ولی با اجازه رئیس بانک، پول را در جهت دیگری مصرف می کند. آیا اشکال دارد یا خیر؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که روال باشد و معمولاً بانکها از این مسئله مطلع باشند، مانعی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 113 views 0