سئوال: غذاهایی که از دست کفار گرفته شده چگونه است ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر از مواد گوشتی در آنها استفاده نشده باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 248 views 0