سئوال: غذاهایی که از دست کفار گرفته شده چگونه است ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر از مواد گوشتی در آنها استفاده نشده باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 104 views 0